Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-10-2020
Aflevering10
RubriekArtikelen
TitelArgumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten
CiteertitelTvAR 2020, afl. 10
SamenvattingVoor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkomst samenhing. Dat is dus nu meer dan dertig jaar geleden. Na het melkquotum kwamen in de pachtrechtspraak diverse andere productierechten langs: suikerquotum, mestproductierechten, dierrechten en fosfaatrechten. Ik meen dat het na zoveel jaren goed is om deze rechtspraak te evalueren. Dat doe ik door de vraag centraal te stellen op grond van welke argumenten samenhang tussen productierechten en de pachtovereenkomst is aangenomen en die argumenten te vergelijken en te bespreken. Die argumenten voor samenhang zijn niet steeds dezelfde geweest, wat gedeeltelijk maar niet geheel door onderlinge verschillen tussen de diverse productierechten wordt verklaard.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn