Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-10-2020
Aflevering10
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 09-09-2020 (met noot)
CiteertitelTvAR 2020/8035
SamenvattingWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden. Verkeersbewegingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2015 heeft de raad van de gemeente Rucphen het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Rucphen. In de derde herziening van het bestemmingsplan is naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling van 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1783, een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de tweede herziening, in het bijzonder voor zover het gaat om recreatieobjecten in het buitengebied van Rucphen. Ook zijn wijzigingen aangebracht in de regeling voor agrarische bedrijven. BMF kan zich niet verenigen met de regeling die in de plannen is opgenomen voor veehouderijen.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2170