Verkeersrecht

UitgeverANWB
TijdschriftVerkeersrecht
Datum15-12-2020
Aflevering12
RubriekArtikel
TitelOp weg naar de Omgevingswet
CiteertitelVR 2020/196
SamenvattingDe grootste wetgevingsoperatie sinds 1848 is bijna volbracht. Als de planning wordt gehaald, treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Daarin wordt de wetgeving over de fysieke leefomgeving bijeengebracht. Het wordt één wet met vier daarop gebaseerde amvb’s en een aantal ministeriële regelingen. Voor het verkeersrecht is vooral interessant dat besluiten over de aanleg van infrastructuur en gemeentelijke regels over wegen in de toekomst op de Omgevingswet gebaseerd zullen zijn. Wat nu nog is geregeld in onder meer de Tracéwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet geluidhinder verhuist naar de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb’s en regelingen.
Auteur(s)B.J. Schueler
LinkVolledige tekst artikel (Verkeersrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn