AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum31-12-2020
Aflevering48
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 19-12-2019, C-752/18 (met noot)
CiteertitelAB 2020/427
SamenvattingGrenswaarden voor stikstofdioxide - Verplichting om passende maatregelen vast te stellen om te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk is
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2019.#Deutsche Umwelthilfe eV tegen Freistaat Bayern.#Verzoek van Bayerischer Verwaltungsgerichtshof om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Artikel 6, artikel 47, eerste alinea, en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Richtlijn 2008/50/EG - Luchtverontreiniging - Luchtkwaliteit - Luchtkwaliteitsplan - Grenswaarden voor stikstofdioxide - Verplichting om passende maatregelen vast te stellen om te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk is - Verplichting voor de nationale rechterlijke instanties om alle noodzakelijke maatregelen te treffen - Weigering van een regionale regering om een rechterlijk bevel na te leven - Lijfsdwang jegens hooggeplaatste politieke vertegenwoordigers of hooggeplaatste functionarissen van de betrokken regio - Effectieve rechterlijke bescherming - Recht op persoonlijke vrijheid - Rechtsgrond - Evenredigheid.#Zaak C-752/18.
AnnotatorA. Outhuijse , S.B. Bothof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2019:1114