Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-12-2020
Aflevering11-12
RubriekKort & bondig
TitelVroegtijdige beŽindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijkomende stikstof?
CiteertitelTvAR 2020, afl. 11-12
SamenvattingHet lijkt mij waarschijnlijk dat de uit het wetsvoorstel geschrapte salderingsregeling in min of meer dezelfde opzet terugkeert in de provinciale beleidsregels voor saldering. Gelet op de toelichting van de Ministers, ligt het in ieder geval voor de hand om aan te nemen dat aan het gebruik van de door de beŽindiging van pelsdierhouderijen vrijgekomen stikstofruimte verdergaande beperkingen zullen worden gesteld dan die thans op grond van de provinciale beleidsregels voor veehouderijen in algemene zin gelden.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn