Arbeid integraal

UitgeverSdu
TijdschriftArbeid integraal
Datum19-08-2005
Aflevering3
TitelDe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen
SamenvattingSinds de Commissie-Donner haar plannen voor een toekomstige arbeidsongeschiktheidsverzekering publiceerde, is de verhouding van deze plannen met de norm-verdragen, met name de relevante IAO-verdragen, een punt van discussie geweest. De commissie stipte de problematiek slechts aan, maar stelde de bespreking hiervan uit. De SER besteedde er wat meer aandacht aan bij de voorbereiding van haar advies, maar maakte uiteindelijk geen gebruik van de door hem ingehuurde academische deskundigen. De Raad kwam niet tot een analyse, gelet op de gevoeligheid van de problematiek. [...]
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina67-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn