AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum22-02-2021
Aflevering8
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 02-09-2020 (met noot)
CiteertitelAB 2021/63
SamenvattingGanzenbeheerplan niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat het bestuur van de Faunabeheereenheid niet aan de wettelijke eisen voldoet?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor het vangen en doden met gebruik van CO2 van de grauwe gans en de verwilderde, gedomesticeerde en/of hybride gans in al zijn verschijningsvormen in de 0 - 20 kilometer zone rondom Schiphol. Bij datzelfde besluit heeft het college aan de Faunabeheereenheid op grond van de Wnb ontheffing verleend voor het vangen en doden met gebruik van CO2 van de brandgans, de Canadese gans, de kolgans, de Indische gans en de nijlgans in de 0 - 10 kilometer zone rondom Schiphol.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2114