Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-02-2021
Aflevering2 Bodemdaling
RubriekArtikelen
TitelBodemdaling in Nederlandse veengebieden: knelpunten voor solide beleid en besluitvorming
CiteertitelM en R 2021/18
SamenvattingBodemdaling is in Nederland een groot maatschappelijk probleem, met name in veengebieden (de delen van Nederland waar de ondiepe bodem bestaat uit laagveen, eventueel opgehoogd met klei of zand). Bodemdaling in veengebieden is grotendeels het gevolg van vermijdbaar menselijk handelen, maar de precieze oorzaken van bodemdaling verschillen per gebied.
Auteur(s)M.M.W. van Gils , F.A.G. Groothuijse , H.F.M.W. van Rijswick , E. Stouthamer
Artikel aanvragenVia Praktizijn