Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum08-03-2021
Aflevering2
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020 (met noot)
CiteertitelJAAN 2021/22
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst. Rechtsbescherming. (On-)geldigheid inschrijving. Geschiktheidseisen. Referentie-opdracht.
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding; Hof kan op grond van het Xafax-arrest (ECLI:NL:HR:2016:2638) niet ingrijpen in de door AVRI gesloten overeenkomst met de winnende inschrijver; De ruimte die in het Xafax-arrest wordt gelaten aan de voorzieningenrechter in hoger beroep om in te grijpen in een reeds gesloten overeenkomst (naast de in artikel 4.15 Aw genoemde gevallen) is beperkt tot wilsgebreken en nietigheden die hun grondslag vinden in een buiten het aanbestedingsrecht gelegen reden. Daarvan is in dit geval geen sprake nu alle grieven van Growepa zijn gebaseerd op de stelling dat Boomtotaalzorg een ongeldige inschrijving heeft gedaan.
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:8536