Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum10-03-2021
Aflevering7519
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2020 (met noot)
CiteertitelGst. 2021/28
SamenvattingTerugvordering subsidie organisatie die zorg biedt aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem de subsidie voor Iriszorg voor beschermd wonen over 2016 vastgesteld op 1.450.672,00 en 499.358,00 teruggevorderd. Iriszorg biedt zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en aan mensen met verslavingsproblemen. In 2015 is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning de regionale taak voor beschermd wonen overgedragen vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten naar gemeenten. De gemeente Doetinchem heeft voor 2015 en 2016 gekozen om subsidieafspraken te maken met instellingen die zorg boden aan cliŽnten beschermd wonen. Iriszorg is zo een instelling. Op 31 augustus 2015 heeft Iriszorg een subsidieaanvraag beschermd wonen 2016 ingediend.
AnnotatorH. Pennarts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2648