Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum22-03-2021
Aflevering3
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-01-2021 (met noot)
CiteertitelM en R 2021/43
SamenvattingWoningbouwproject Laarveld. Vrees voor aantasting het beschermd dorpsgezicht en voor aantasting leefgebied beschermde diersoorten.
Samenvatting (Bron)Bij het besluit van 8 juli 2020 heeft de raad van de gemeente Weert het bestemmingsplan "Laarveld 2020" vastgesteld. Het plan maakt deel uit van het woningbouwproject Laarveld aan de noordkant van Weert, dat in totaal 868 nieuwe woningen omvat, te realiseren in vier fasen. Het voorliggende plan voorziet onder meer in de bouw van 152 woningen in fase 3 van het woningbouwproject. Voor fase 4 is in het plan ten behoeve van de bouw van 310 woningen de bestemming 'Wonen - Uit te werken' opgenomen. De Vereniging Dorpsbelangen Laar (hierna: de vereniging) komt blijkens haar statuten op voor behoud en verbetering van de leefbaarheid van het kerkdorp Laar en het behoud van de agrarische identiteit daarvan. De vereniging vreest onder meer voor aantasting van het beschermd dorpsgezicht Laarakker en voor aantasting van het leefgebied van in het plangebied aanwezige beschermde diersoorten.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:80