ArbeidsRecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftArbeidsRecht
Datum25-03-2021
Aflevering3
TitelWet toekomst pensioenen — invaren!
CiteertitelArbeidsRecht 2021/15
SamenvattingDe Nederlandse pensioenwetgeving gaat op de schop. Hoe dat moet gaan uitpakken, is inmiddels beschreven in een voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Die wet volgt op het pensioenakkoord van juni 2019 en de technische uitwerking daarvan in de hoofdlijnennota van juni 2020. Een belangrijk element van de Wtp is dat ook onder de huidige wetgeving opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken zoveel mogelijk worden omgezet naar “het nieuwe stelsel”. Dat wordt invaren genoemd. In dit artikel bespreken we de ins en outs van invaren.
Auteur(s)S.H. Kuiper , M.M. Koomen
Artikel aanvragenVia Praktizijn