Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum19-08-2005
Aflevering28
TitelTerug naar het harde positivisme. Reactie op Klaas Rozemond
CiteertitelNJB 2005, afl. 28, p. 1451
SamenvattingIn het huidige publieke debat over misdaad en misdaadbestrijding is sprake van emotionele retoriek. Juist strafrechtwetenschappers zouden moeten proberen aan dat debat meer rationele diepgang te verschaffen Deze stelling poneerde Klaas Rozemond in NJB 2005/23/p. 1182 e.v. Ties Prakken en Taru Spronken ontmaskeren op haar beurt dit betoog: achter het verwerpen van retoriek zit het verwerpen van de normatieve rechtsopvatting en achter de roep om rationaliteit zit een roep om orthodox rechtspositivisme. Een tweede reactie en het antwoord van Rozemond op de kritiek is te vinden in de rubriek 'Reacties'.
Auteur(s)E. Prakken , T. Spronken
Pagina1451-1454
LinkVolledige tekst artikel (maastrichtuniversity.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn