AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum26-03-2021
Aflevering13
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 09-09-2020 (met noot)
CiteertitelAB 2021/104
SamenvattingVergunning voor exploiteren horecabedrijf ingetrokken. Antecedentenonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de vergunning van [appellant sub 2] voor het exploiteren van horecabedrijf [bedrijf A] met ingang van 11 juni 2019 ingetrokken. Op 11 oktober 2016 is aan [appellant sub 2] een exploitatievergunning verleend voor [bedrijf A] (hierna: het horecabedrijf) aan de [locatie] in Amsterdam, die tot 1 augustus 2019 geldig was. [appellant sub 2] is exploitant en de enige leidinggevende van dit alcoholvrije horecabedrijf. Naar aanleiding van een aanvraag om een exploitatievergunning voor [bedrijf B] zijn de antecedenten van [appellant sub 2] onderzocht. Binnen de terugkijktermijn van vijf jaar is de burgemeester uit de JustitiŽle Documentatie het volgende gebleken. Op 21 februari 2019 is [appellant sub 2] veroordeeld tot een boete van 670,- wegens het overtreden van de maximumsnelheid in de bebouwde kom op 9 februari 2019.
AnnotatorA.A. al Khatib , J.W.L. van der Loo
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2169