Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-04-2021
Aflevering4
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-03-2021 (met noot)
CiteertitelTBR 2021/45
SamenvattingHoger beroep. Omgevingsvergunning in strijd met omschakelverbod in provinciale verordening naar niet-grondgebonden veehouderij. Reactieve aanwijzing geadresseerd aan verkeerd bestuursorgaan. Noodzaak aanwijzing niet gemotiveerd. Vernietiging met in stand laten rechtsgevolgen aanwijzingsbesluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: GS) een aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, over het besluit van B&W van 6 februari 2018 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor onder meer het houden van 700 biologische vleesvarkens op het perceel [locatie] te Woudenberg. [appellante sub 1] exploiteert op het perceel een melkveehouderij. Op 5 december 2016 heeft zij een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een varkensstal, het houden van 700 biologische vleesvarkens, en voor het (kort samengevat) terugbrengen van de hoeveelheid rundvee van in totaal 375 naar 300. Het houden van varkens is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (herziening)". Het perceel heeft namelijk de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschapswaarde - ReliŽf" en op die gronden zijn uitsluitend grondgebonden agrarische bedrijven toegestaan.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:510