AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum23-04-2021
Aflevering16
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelABRvS 23-12-2020, 201908673/1/R1 (met noot)
CiteertitelAB 2021/122
SamenvattingVerzoek tot wijziging waterloop afgewezen. Waterloop voldoet aan het leggerprofiel en water voldoende af.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen het verzoek van [appellant] om een projectplan vast te stellen om de waterloop WL00657 in Ambt Delden in de oude staat te herstellen, afgewezen. Bij brief van 16 april 2018 heeft [appellant] het dagelijks bestuur verzocht om de hiervoor genoemde waterloop, die volgens [appellant] in 1974 door de toenmalige erven [appellant] aan het dagelijks bestuur in gebruik is overgedragen, in de oorspronkelijke toestand te herstellen en daarvoor binnen twee weken een plan van aanpak vast te stellen. Het dagelijks bestuur heeft dit verzoek opgevat als een verzoek tot het vaststellen van een projectplan zoals bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Dit verzoek is door het dagelijks bestuur afgewezen omdat de waterloop aan het leggerprofiel voldoet en voldoende afwatert, zodat geen aanleiding bestaat om wijzigingen in de waterloop aan te brengen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:3084