Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum23-04-2021
Aflevering16 De staat van het recht (kroniekennummer)
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2021/1215
SamenvattingAuteur bespreken in deze kroniek, naast de rechtspraak uit de afgelopen periode en recente wetenschappelijke onderzoeken op strafrechtelijk gebied, de plannen die in diverse verkiezingsprogramma's te vinden waren en welk beleid er de komende jaren te verwachten valt.
Auteur(s)J.S. Nan , P.A.M. Verrest , C.L. van der Vis
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn