Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum23-04-2021
Aflevering16 De staat van het recht (kroniekennummer)
TitelKroniek van het omgevingsrecht (met noot)
CiteertitelNJB 2021/1222
SamenvattingDeze kroniek beschrijft de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in het omgevingsrecht in deze kroniekperiode. Ook in deze kroniek wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet, waarvan de verwachte inwerkingtreding is uitgesteld naar 2022. Het gaat daarbij onder meer om ontwikkelingen in de wetgevings operatie, waaronder de totstandkoming van de aanvullingswetten Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom en aanverwante regelgeving, die de stelselherziening moeten complementeren. Daarnaast komt een aantal belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde, waaronder de jurisprudentie over de stikstofproblematiek.
Auteur(s)M.N. Boeve , F.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn