Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-04-2021
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelKracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter
CiteertitelTvAR 2021, afl. 4
SamenvattingHet onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse taken op. Hoe verhouden de beslissingen van de grondkamer zich tot die van de rechter (in de regel de pachtkamer)? In hoeverre is de rechter gebonden aan beslissingen van de grondkamer? Bestaat er een verplichte volgorde van beslissen? Wat geldt als er tegenspraak bestaat tussen de beslissing van de grondkamer en een beslissing van de rechter? Deze vragen, die met nog andere zijn te vermeerderen, zijn praktische vragen, in de zin dat men in de praktijk ertegenaan loopt en trouwens ook in de zin dat de antwoorden vooral ook werkbaar moeten zijn. Maar zoals vaker, veronderstelt een verstandige beantwoording van praktische vragen een behoorlijke theoretische bezinning op de achtergronden van de vragen. Als ik het goed zie, is de laatste fundamentele bijdrage aan de theorievorming op dit terrein die van Houwing in de voorloper van dit tijdschrift, De Pacht, in 1949.[2] In die bijdrage heeft Houwing de leer van de voorvraag uiteengezet, daarbij ge´nspireerd door voorbeelden buiten het pachtrecht. Die leer van de voorvraag heeft ons veel gebracht en is nog steeds springlevend. Sinds 1949 is er echter het nodige gebeurd. Ook geeft de leer van de voorvraag niet op alle zich voordoende vragen een antwoord.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn