AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum23-05-2021
Aflevering20
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-12-2020 (met noot)
CiteertitelAB 2021/153
SamenvattingParkeren op gemeentelijke parkeerterreinen en in gemeentelijke parkeergarages die zijn afgesloten met een slagboom is een economische activiteit. De kosten daarvoor moeten integraal worden opgenomen in de tarieven.
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid (Mededingingswet) Verzoek om handhaving van private onderneming die in de gemeente parkeergarages exploiteert. ACM stelt, met toepassing van artikel 70c, eerste lid, aanhef en onder a, van de Mededingingswet, vast dat de gemeente door het aanbieden van gratis parkeren op de zaterdagen in de door de gemeente geŽxploiteerde parkeergarages artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet heeft overtreden. Het College oordeelt dat het aanbieden van slagboomparkeren door de gemeente, anders dan het bij wege van overheidsprerogatief reguleren van straatparkeren door de gemeente, een economische activiteit is. Geen onlosmakelijke samenhang tussen straatparkeren en slagboomparkeren als bedoeld in het arrest Tenderned van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2019. Het besluit van ACM blijft in stand.
AnnotatorJ.J.A. Waverijn , A. Outhuijse
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:923