Jurisprudentie Bestuursrecht plus

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum30-05-2021
Aflevering2
TitelNederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus (met noot)
CiteertitelJB Plus 2021, afl. 2
SamenvattingOp 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie een belangrijk arrest (het Varkens in Nood-arrest) gewezen dat vergaande consequenties heeft voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. Dit arrest heeft (onder andere) tot gevolg dat de personenfuik en onderdelentrechter (art. 6:13 van de Awb) niet meer aan belanghebbenden tegengeworpen kan worden in beroepsprocedures tegen omgevingsrechtelijke besluiten die onder het toepassingsbereik van art. 6 van het Verdrag van Aarhus vallen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij dit arrest en de consequenties daarvan voor de rechtspraktijk.
Auteur(s)R. Benhadi
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2021:7