Markt & Mededinging

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftMarkt & Mededinging
Datum02-06-2021
Aflevering2
RubriekAnnotaties
TitelGerecht EU 05-10-2020, T-380/17 (met noot)
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 71
SamenvattingHeidelbergCement: Gerecht giet fundament van ‘betrokken ondernemingen’ in beton.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 5 oktober 2020 (Uittreksels).#HeidelbergCement AG en Schwenk Zement KG tegen Europese Commissie.#Mededinging - Concentraties - Markt van grijs cement in Kroati? - Besluit waarbij de concentratie onverenigbaar met de interne markt en de EER-Overeenkomst wordt verklaard - Betrokken ondernemingen - Relevante markt - Wezenlijk deel van de interne markt - Beoordeling van de gevolgen van de transactie voor de mededinging - Verbintenissen - Rechten van de verdediging - Gedeeltelijke terugverwijzing naar de nationale autoriteiten.#Zaak T-380/17.
AnnotatorF.A. Roscam Abbing , T.C. van Helfteren
Pagina71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:T:2020:471