Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum01-06-2021
Aflevering7523
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe Alcoholwet en een initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules
CiteertitelGst. 2021/66
SamenvattingOp 28 januari 2021 is door publicatie in Staatsblad 2021, 26 een belangrijke wijziging van de Drank- en horecawet bekend gemaakt. Na inwerkingtreding van deze wijziging zal de wet de nieuwe citeertitel ‘Alcoholwet’ dragen. Reeds voor het wetsvoorstel Alcoholwet heeft Tweede Kamerlid Ziengs (VVD), op 6 juni 2018, een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Drank- en horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). In dit artikel worden de nieuwe Alcoholwet en het initiatiefwetsvoorstel besproken, vooral tegen de achtergrond van de gemeentelijke taken en bevoegdheden. De onderdelen die het gemeentebestuur niet of nauwelijks regarderen zal ik niet of meestal beknopt behandelen.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
LinkVolledige tekst Staatsblad (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn