AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum11-06-2021
Aflevering24
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 04-03-2021, C-473/19 en C‑474/19 (met noot)
CiteertitelAB 2021/172
SamenvattingNatuurbeschermingsrecht en soortenbescherming Föreningen Skydda Skogen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 maart 2021.# F?reningen Skydda Skogen e.a. tegen L?nsstyrelsen i V?stra G?talands l?n e.a.#Verzoeken van V?nersborgs tingsr?tt, mark- och milj?domstolen om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna - Artikel 12, lid 1 - Richtlijn 2009/147/EG - Behoud van de vogelstand - Artikel 5 - Bosbouw - Verboden ter instandhouding van de beschermde soorten - Project inzake eindkap - Gebied waar beschermde soorten voorkomen.#Gevoegde zaken C-473/19 en C-474/19.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2021:166