Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum30-06-2021
Aflevering7525
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-03-2021 (met noot)
CiteertitelGst. 2021/89
SamenvattingSubsidie wordt niet vastgesteld op basis van de jaarrekening, maar op basis van de werkelijke kosten, zoals de beschikking tot subsidieverlening heeft bepaald. (Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland de aan de stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling verleende boekjaarsubsidie vastgesteld op 2.143.000,00 en het te veel betaalde voorschot van 207.000,00 teruggevorderd. De stichting is een ondersteuningsinstelling op de beleidsterreinen maatschappelijke participatie en jeugd. Bij brief van 28 december 2017 heeft de stichting een aanvraag tot subsidievaststelling van de boekjaarsubsidie ingediend. Zij heeft onder meer een halfjaarverslag 2017 van december 2017 en een verantwoording van november 2017 bijgevoegd. In het halfjaarverslag 2017 is een voorziening leegstaand pand van 207.000,00 opgenomen. De stichting heeft dit toegelicht. Zij is op 1 juli 2008 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van tien jaar. Door de beŽindiging van de subsidierelatie is er een krimp in het aantal medewerkers. De gehuurde kantoorruimte is daarom te groot.
AnnotatorH. Pennarts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:587