Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-06-2021
Aflevering6
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 14-01-2021, GP 11.813 (met noot)
CiteertitelTvAR 2021/8059
SamenvattingOntwerp-pachtovereenkomst, appelverbod. Niet door beide partijen ondertekend verzoek om goedkeuring ontwerp-pachtovereenkomst. Ontvankelijkheid beroep. Doorbreking appelverbod. Schending fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. Appellante komt in hoger beroep van een beslissing van de grondkamer, omdat de grondkamer een ontwerp-pachtovereenkomst met haar als partij heeft goedgekeurd, waarvan zij niets weet. De grondkamer heeft het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor geschonden. Dat is grond voor doorbreking van het verbod in artikel 36 lid 3 van de Uitvoeringswet grondkamers om hoger beroep in te stellen. De Centrale Grondkamer wijst het verzoek om goedkeuring van de ontwerp-pachtovereenkomst alsnog af. Aan het vereiste dat het verzoek door beide partijen moet zijn ondertekend is niet voldaan (artikel 18 van de Uitvoeringswet grondkamers). Op het verzoek tot goedkeuring kan niet worden beslist, omdat een van partijen als pachter op het goed is toegelaten (artikel 7:324 lid 4 BW).
AnnotatorJ.M.M. Menu
Artikel aanvragenVia Praktizijn