Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum10-09-2021
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 16-06-2021 (met noot)
CiteertitelBR 2021/75
SamenvattingSchade door ganzen aan percelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân aan [appellante sub 2] een tegemoetkoming van 57.028,00 toegekend voor schade die ganzen hebben toegebracht aan haar percelen. Het college is hierbij uitgegaan van een schadebedrag van 71.284,00 en heeft hierop een eigen risico van 20% toegepast. Dit percentage is ontleend aan artikel 1.5 van de Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân. Het college heeft het besluit van 26 september 2018 bij zijn besluit van 24 juli 2019 gehandhaafd. Aan dit besluit heeft het college ten grondslag gelegd dat voorop staat dat de bescherming van gewassen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de aanvrager zelf. De aanvrager dient alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te beperken. Het moet verder gaan om schade die niet tot het normale bedrijfsrisico en het normaal maatschappelijk risico van de aanvrager behoort.
AnnotatorJ.A. Hagen , B.P.M. van Ravels , B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1263