Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum24-09-2021
Aflevering7528
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-06-2021 (met noot)
CiteertitelGst. 2021/119
SamenvattingStemgeluid vanuit plein bij kinderdagcentrum blijft buiten beschouwing bij bepalen van geluidniveaus, omdat dit plein niet zodanig door bebouwing is omgeven dat gesproken kan worden van een besloten ligging. (Muntendam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen de geluidoverlast die hij ervaart als gevolg van kinderdagcentrum De Kluft, gevestigd aan de Middenweg 100 te Muntendam, afgewezen vanwege het volgens het college ontbreken van een wettelijke grondslag om tot handhaving over te gaan. Een identieke brief heeft het college op 27 juni 2018 verzonden aan [appellant sub 2]. Het kinderdagcentrum De Kluft is gevestigd aan de Middenweg 100 te Muntendam en wordt geŽxploiteerd door Stichting Cosis. In het kinderdagcentrum worden kinderen opgevangen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot achttien jaar oud. Bij het kinderdagcentrum is een plein waar de kinderen buiten spelen. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben verschillende klachten ingediend over de overlast die zij ondervinden van het geluid van de spelende kinderen op dat plein.
AnnotatorA. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1181