Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum08-10-2021
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelEen generieke strafbaarstelling van nieuwe psychoactieve stoffen in de Opiumwet: einde van een wapenwedloop in zicht?
CiteertitelNTS 2021, afl. 4, p.
SamenvattingDe Opiumwet zal er, als het aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Sport en Cultuur en de Minister van Justitie en Veiligheid ligt, in de toekomst een nieuwe lijst bij krijgen. Aan de bestaande lijsten I en II wordt een lijst IA toegevoegd. Deze lijst IA bevat, anders dan de bestaande lijsten I en II, geen middelen maar een aantal stofgroepen met een psychoactieve werking waarvan de chemische structuur is afgeleid van middelen die op lijst I van de Opiumwet staan vermeld.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn