StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum07-09-2005
Aflevering3
TitelRechtsbescherming betreffende het bestemmingsplan en het zelfstandig projectbesluit na de inwerkingtreding van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOp 1 juli jongstleden is de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure in werking getreden. Deze wet voorziet in een nieuwe afdeling 3.4 Awb, ter vervanging van de oude afdelingen 3.4 en 3.5 van die wet. De Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure noodzaakte tot aanpassing van een groot aantal bijzondere bestuurswetten, waaronder de WRO.
Auteur(s)T. Nijmeijer , J. Robbe
Pagina10-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn