Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-11-2021
Aflevering11
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 15-09-2021 (met noot)
CiteertitelTBR 2021/131
SamenvattingReductie plancapaciteit detailhandel. Geen strijd met goede procesorde. Geen strijd met DRL. Wegbestemmen vestigingsmogelijkheden detailhandel niet onredelijk. Economische uitvoerbaarheid en planschadeclaim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2019 heeft de raad van de gemeente Delfzijl het bestemmingsplan "Facetplan Delfzijl - Farmsum" vastgesteld. Progres is eigenaar van het perceel Weg naar Den Dam 1 te Delfzijl. Op dit perceel staat een voormalige steenfabriek. In het bestemmingsplan "Delfzijl-Kern West", dat door de raad is vastgesteld op 15 december 2011, heeft het perceel de bestemming "Bedrijf". Progres wenst daar te bouwen voor een discount- (Aldi) in combinatie met een full-service (Jumbo) supermarkt. Op 26 januari 2017 heeft Progres een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van twee supermarkten op het perceel. Daarbij heeft Progres ook een sloopmelding gedaan voor de huidige bebouwing. Naar aanleiding van de door Progres ingediende aanvraag om omgevingsvergunning heeft de raad geconstateerd dat het bestemmingsplan "Delfzijl-Kern West" - volgens de raad ten onrechte - ruimte liet voor detailhandel, waaronder de vestiging van supermarkten, op locaties met de bestemming "Bedrijf".
AnnotatorR.J.J.M. Pans , G.T.J.M. Jurgens , B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2086