Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-11-2021
Aflevering11
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 29-09-2021 (met noot)
CiteertitelTBR 2021/133
SamenvattingBelanghebbende, aanvraag omgevingsvergunning, evidente privaatrechtelijke belemmering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe aan de gemeente Epe een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel [locatie] in Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie C, nummers 3493, 3555 en 4263, met het oog op het realiseren van acht woningen. [appellant] is eigenaar van het perceel. Hij heeft daar een garagebedrijf en een loods waarin hij hobby-auto's (klassieke vrachtwagens) stalt. Ook zijn woning staat op het perceel. De gemeente wil acht woningen op het perceel realiseren en wil de gronden van [appellant] aankopen. Hierover hebben partijen overleg gevoerd. Daarbij is onderzocht of voor [appellant] elders in de gemeente een plek kan worden gevonden waar hij kan wonen en waar hij voldoende ruimte heeft voor het stallen van zijn klassieke vrachtwagens. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel door de gemeente.
AnnotatorB. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2173