AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum26-11-2021
Aflevering44
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 15-09-2021 (met noot)
CiteertitelAB 2021/319
SamenvattingWaterwet. Samenhang tussen peilbesluit door waterschap en het Klimaatverdrag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Wetterskip Frysl‚n het peilbesluit Koningsdiep West deelgebied Oranje vastgesteld. Het peilbesluit heeft betrekking op een gebied van 3.615 m≤ ten zuidwesten van Drachten en is een uitwerking van het Watergebiedsplan Koningsdiep West uit 2011. In het peilgebied zijn er 104 peilvakken die deel uitmaken van 13 watersystemen. In het peilbesluit zijn alle - ten opzichte van de vorige peilbesluiten - partiŽle wijzigingen opgenomen, alsook wijzigingen in 12 peilvakken, waarbij in zes peilvakken het peil wordt gewijzigd. Milieudefensie kan zich niet verenigen met het peilbesluit, omdat de lage waterstanden zorgen voor veenoxidatie en, in het verlengde daarvan, de klimaatdoelen niet zullen worden gehaald. Volgens haar is daarom in een veel groter gebied een peilverhoging noodzakelijk om te voldoen aan verschillende internationale verdragen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , M.M.W. van Gils
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2077