AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum10-12-2021
Aflevering46
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State 18-08-2021 (met noot)
CiteertitelAB 2021/331
SamenvattingBestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Karakter van de meldingsplicht als instrument. Nader afwegingsmoment.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Borsele het bestemmingsplan "Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk, 2018" vastgesteld. Het besluit van 1 februari 2018 bevat de regeling voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen het 150 kV-station Goes de Poel en het 150 kV-station Westdorpe voor het gedeelte dat binnen de grenzen van de gemeente Borsele ligt. De nieuwe ondergrondse kabelverbinding is voorzien in of nabij de gronden van [appellant sub 1], [appellante sub 2], [appellant sub 3] en [appellante sub 4]. Zij kunnen zich niet met het plan verenigen vanwege gevolgen van deze nieuwe kabelverbinding voor hun woon- en leefklimaat en/of hun bedrijfsvoering.
AnnotatorW.P. van der Meulen
LinkVolledige tekst annotatie (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:1845