Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum10-12-2021
Aflevering12
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 27-10-2021 (met noot)
CiteertitelTBR 2021/141
SamenvattingBuChw : art. 7c. lid 14, ; Bro : art. 3.1.4, Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, open norm, beleidsregels, rechtszekerheid:
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2004, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Maastricht, naar aanleiding van de beroepen van DRET en anderen, Valkenhuizen en Meubelboulevard, opgedragen om binnen 26 weken het bestemmingsplan "Retailpark Belvédère" te herstellen. Het plan "Retailpark Belvédère" voorziet in de realisatie van drie clusters van het zogenoemde "Retailpark Belvédère" met voorzieningen voor perifere en grootschalige detailhandel en leisure. Verder bevat het plan een afwijkingsbevoegdheid voor horeca. Aan de gronden zijn onder meer de bestemmingen "Bedrijventerrein", "Detailhandel - PDV+", "Gemengd - Transformatie" en "Verkeer-Verblijfsgebied" toegekend. Reeds in 2012 is het gebied Belvédère - een bedrijventerrein - aangewezen als een locatie voor geconcentreerde perifere detailhandel.
AnnotatorB. Rademaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2388