AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum20-12-2021
Aflevering47
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 28-10-2021, C-357/20 (met noot)
CiteertitelAB 2021/335
SamenvattingEen ‘voortplantingsplaats’ strekt zich mede uit tot de omgeving en de periode die nodig is voor succesvolle voortplanting. Beschadiging en vernieling zien op de geleidelijke vermindering respectievelijk op het volledige verlies van de functionaliteit van een ‘rust’- of ‘voortplantingsplaats’.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 oktober 2021.#IE tegen Magistrat der Stadt Wien.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Wien om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV, onder a) - Cricetus cricetus (veldhamster) - Rust- en voortplantingsplaatsen - Beschadiging of vernieling.#Zaak C-357/20.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2021:881