Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-12-2021
Aflevering10 Windturbineparken
RubriekArtikelen
TitelVan Nevele naar Delfzijl en verder
CiteertitelM en R 2021/120
SamenvattingIn een themanummer over windturbineparken mag een beschouwing over het op 25 juni 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie gewezen ‘Nevele-arrest’ niet ontbreken. In het arrest staat de vraag centraal wanneer sprake is van een ‘plan of programma’ als bedoeld in de Richtlijn strategische milieubeoordeling en in welke gevallen voor een dergelijk ‘plan of programma’ een plan-milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Auteur(s)R.H.W. Frins , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2020:503