Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum29-12-2021
Aflevering10
TitelHoge Raad 23-03-2007 (met noot)
CiteertitelJIN 2021/177
SamenvattingVerbintenissenrecht, Overeenkomst van opdracht, Toepassingsbereik klachtplicht (art. 6:89 BW) indien wordt nagelaten de overeengekomen prestatie te verrichten, HR 23 maart 2007.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Terugvordering door farmaceutisch bedrijf van aan apotheker uit hoofde van een bij een afnameovereenkomst gesloten kredietovereenkomst ter leen verstrekte gelden; afnameovereenkomst nietig wegens strijd met art. 81 EG?; verworpen beroep op rechtsverlies door niet-protesteren, strekking van art. 6:89 BW; verzuim zonder ingebrekestelling, mededeling van niet-nakoming?, strekking van art. 6:83 BW; vergoeding van buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 lid 2, aanhef en onder c, BW), onbegrijpelijk oordeel.
AnnotatorH.A. de Bruijn , E.J.H. Zandbergen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ3531