TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum13-01-2022
Aflevering1
RubriekVerdieping
TitelHeeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde?
CiteertitelTRA 2022/4
SamenvattingIn de jaren 2005-2006 werd een fel debat gevoerd over de (on)wenselijkheid en inhoud van een Europese Grondwet. Uiteindelijk werd in referenda in Frankrijk en Nederland het voorstel voor de Grondwet afgewezen. Inmiddels heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU een aantal grondrechten voor de Unie gecodificeerd en is dit tot bindend recht voor de Unie verklaard. Daarmee is niet alsnog een grondwet tot stand gekomen zoals die oorspronkelijk was bedoeld. De vraag welke betekenis het Handvest wl heeft gekregen, in het bijzonder voor het sociaal recht, zal in deze bijdrage worden besproken.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn