Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum20-01-2022
Aflevering3
RubriekFocus
TitelKomt er meer maatwerk bij de toepassing van de NOW?
CiteertitelNJB 2022/181
SamenvattingVeel werkgevers zullen het om uiteenlopende redenen niet eens zijn met een terugvordering van het subsidievoorschot dat is ontvangen op grond van de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid. In bezwaar of beroep zullen zij tegen een beperking van de NOW aanlopen: de regeling biedt nauwelijks tot geen ruimte voor maatwerk, oftewel om recht te doen aan het individuele geval. Na een aanvankelijk strenge lijn in de bestuursrechtspraak, zijn er recent twee uitspraken geweest waarin de rechter afweek van de tekst van de NOW en de auteurs verwachten dat er meer uitspraken zullen volgen.
Auteur(s)J.R. van Angeren , A.M. Schmidt
Artikel aanvragenVia Praktizijn