Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum25-02-2022
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-10-2021 (met noot)
CiteertitelM en R 2022/19
SamenvattingVerondiepen plas met granuliet. Besluit bodemkwaliteit. Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering. Geschiktheid voor nuttige toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2020 hebben de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van de gemeente West Maas en Waal om handhavend op te treden vanwege vermoedelijke overtreding van onder meer het Besluit bodemkwaliteit door het storten van granuliet in het gebied Over de Maas, afgewezen. Het project Over de Maas is een delfstoffenwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden langs de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. Het project is nu in de fase waarin nog delfstoffen worden gewonnen, maar de winningsplas wordt ook al verondiept ten behoeve van natuurontwikkeling en de stabilisatie van oevers. Voor het aanvullen en verondiepen van de plas wordt onder meer granuliet gebruikt. Volgens de gemeente worden met het toepassen van granuliet vermoedelijk een of meer bepalingen van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, het Besluit en/of de Waterwet overtreden.
AnnotatorA.M. Schmidt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2282