Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum17-03-2022
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-10-2021 (met noot)
CiteertitelTBR 2022/28
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid. Geen grondslag in Wro en rechtspraak voor opvatting dat wijzigingsbevoegdheid alleen bedoeld is voor functiewijziging met vergelijkbare of mindere inbreuk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Westland het bestemmingsplan "1e Herziening Honderdland fase 2" vastgesteld. Op 27 juni 2017 heeft de raad, ter versterking van de agro-logistieke draaischijffunctie, het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" vastgesteld. Het plan is na de uitspraak van de Afdeling van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3063, onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" biedt met name ruimte voor het vestigen van grootschalige bedrijven. Daarnaast is er ruimte voor onder meer horecabedrijven, een congrescentrum, zelfstandige kantoren, één indoor speeltuin en één verkooppunt voor motorbrandstoffen. De raad heeft aan de herziening ten grondslag gelegd dat is gebleken dat de regels voor horecabedrijven in bestemmingsplan "Honderdland fase 2" dermate ruim geïnterpreteerd kunnen worden, dat er onbedoelde planologische ruimte wordt geboden voor gebouwen voor nachtverblijf van arbeidsmigranten.
AnnotatorR.J.J.M. Pans , G.T.J.M. Jurgens , B.J. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2332