Vastgoedrecht

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftVastgoedrecht
Datum15-09-2005
Aflevering4
TitelStaatssteun en PPS-projecten
CiteertitelVGR 2005, p. 95
SamenvattingIn het afgelopen decennium is er veel aandacht geweest voor het (Europese) aanbestedingsrecht. Alhoewel de toekomst het nog zal moeten uitwijzen lijkt het staatssteunrecht - van nature "Europees' van aard - deze rol in de komende jaren te zullen vervullen. In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp staatssteun in relatie de projectontwikkelingspraktijk, met name Publiek Private Samenwerkingsverbanden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de tot dusverre in de praktijk betrekkelijk onbekende Mededeling van de Europese Commissie terzake de verkoop van grond en gebouwen alsmede een op deze Mededeling gebaseerde Handreiking.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina95-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn