AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum12-04-2022
Aflevering15
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 28-01-2022 (met noot)
CiteertitelAB 2022/131
SamenvattingOpenbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging wegens strijd met het ne bis in idem-beginsel.
Samenvatting (Bron)Deze zaak betreft onder andere de toetsing van de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het gaat om de vraag of een last onder dwangsom die tot verbeurdverklaring heeft geleid bij overtreding van de Opiumwet als criminal charge moet worden beschouwd.. Als deze herstelsanctie mogelijk als alternatief is ingezet voor de strafrechtelijke route, kan het verbeuren van een bestuursrechtelijke dwangsom toch een leedtoevoegend karakter hebben. Bij het vergelijken van de hoogte en aard van de sanctie, immers de verbeurdverklaring van de dwangsom van 5000 euro, met een eventuele strafrechtelijke te verwachten reactie op ditzelfde feitencomplex, lijkt de bestuursrechtelijke sanctie een financieel punitief karakter te hebben. Dit kan worden beschouwd in deze zaak als criminal charge, zodat voor dit feit het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard door strijd met het ne bis in idem beginsel.
AnnotatorW.S. Zorg , A.P.W. Duijkersloot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2022:306