Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum03-05-2022
Aflevering15 De staat van het recht (kroniekennummer)
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2022/950
SamenvattingIn deze kroniekperiode werden de plannen bekend van de nieuwe regering. Het kabinet investeert in de strafrechtklaeten en heeft een hoop goede plannen. Wat ontbreekt is een aanzet om de plannen duurzaam in samenhang te behandelen. Op het gebied van beleid en onderzoek is er in Nederland veel aandacht voor de korte detentie en het maken van proces- of vonnisafspraken. Ook heeft er een evaluatie plaatsgevonden van artikel 80a RO en stonden het adolescentenstrafrecht, slachtofferbeleid en plannen voor een gecentreerde berechting en detentie van de gevaarlijkste verdachten in de belangstelling.
Auteur(s)J. Nan , P. Verrest , C. van der Vis , J. Verbaan
Artikel aanvragenVia Praktizijn