Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum17-05-2022
Aflevering5
RubriekBijdrage
TitelDe Wet open overheid als tussenstap? Bespreking van het preadvies van A. Drahmann voor de VAR 2022
CiteertitelNTB 2022/143
SamenvattingOp de kop af 42 jaar na de inwerkingtreding van de Wet openbaarheid van Bestuur 1978 (Stb. 1978, 581; Wob 1978) is de Wet open overheid (Woo) na het doorlopen van een langdurig wetgevingstraject op 1 mei 2022 in werking getreden. Blijkens artikel 10.1 Woo is de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703; Wob), die qua systematiek en bewoordingen grotendeels de Wob 1978 volgt, komen te vervallen. De Woo voorziet voor besluiten op verzoeken om openbaarmaking niet in overgangsrecht. Dat betekent dat de Woo onmiddellijke werking heeft en dat besluiten die bestuursorganen over dergelijke verzoeken na 1 mei 2022 nemen met toepassing van de regels van de Woo moeten worden genomen. Dat geldt ook als het besluit betrekking heeft op een voor de inwerkingtreding van de Woo gedaan verzoek.
Auteur(s)E.J. Daalder
Artikel aanvragenVia Praktizijn