Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum13-07-2022
Aflevering24
RubriekOpinie
TitelConstitutionele toetsing?: Jazeker, maar dan ook aan de sociale grondrechten
CiteertitelNJB 2022/1595
SamenvattingBij brief van 22 april 2022 gaf de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan de Minister voor Rechtsbescherming een zienswijze over de invoering van constitutionele toetsing. Ruim een maand later op 27 mei verscheen de zienswijze van de Raad voor de rechtspraak over hetzelfde onderwerp. Beide zienswijzen vragen een nader onderzoek naar de mogelijkheid van constitutionele toetsing aan de sociale grondrechten. Al is de onderlinge toonzetting niet hetzelfde, toch ontstaat nu uitzicht op een wezenlijke opwaardering van de rol die de sociale grondrechten in ons constitutionele bestel kunnen gaan spelen. Daarvoor bestaan naar onze mening ook sterke argumenten.
Auteur(s)O.P. Brinkman , G.J. Vonk
LinkVolledige tekst zienswijze (raadvanstate.nl)
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn