Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum08-09-2005
Aflevering7
TitelVerwateren de watersysteembelangen in de nieuwe Wro?
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingSinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk in het Bro'85 verankerd. Met deze toets wordt beoogd de watersysteembelangen te laten doorwerken in de ruimtelijke ordening, zodat - vanuit het oogpunt van het watersysteem - onverantwoorde ruimtelijke keuzes kunnen worden voorkomen en eventuele kansen voor het watersysteem kunnen worden benut. In het wetsvoorstel 'Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening' (Wro) wordt een aantal grondige wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige WRO, die van invloed (kunnen) zijn op de mate waarin en de wijze waarop watersysteembelangen in de ruimtelijke ordening doorwerken. In dit artikel wordt ingegaan op deze wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de doorwerking van watersysteembelangen in de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina420-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn