Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum08-09-2005
Aflevering7
TitelHoge Raad, 12-04-2005, 02455/04 E (met noot)
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 68
SamenvattingUitleg begrip bestrijdingsmiddel.
Samenvatting (Bron)Opzettelijk voorhanden hebben van bestrijdingsmiddelen. 1. Voorzover het middel zich erop beroept dat Picoplast geen biocide is, faalt het, reeds omdat het eraan voorbij ziet dat eerst bij wetswijziging van 20-06-02 (Stb. 461) na het tenlastegelegde tijdstip in art. 1.1.f Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw) de term biocide is opgenomen als omschrijving van een bestrijdingsmiddel. 2. Picoplast is een bestrijdingsmiddel ex Bmw zoals die luidde t.t.v. de tenlastegelegde gedraging, en was niet toegelaten ex art. 2 Bmw. De aangevoerde omstandigheid dat hetzelfde effect ook met allerhande daarvoor in aanmerking komende middelen kan worden bewerkstelligd kan daaraan niet afdoen. 3. HR verwerpt klacht onder verwijzing naar conclusie AG dat het verbod ex art. 5 Vogelwet 1936 om vogels te vangen, in gebouwen niet van toepassing is.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina446-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS6019