Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA)

UitgeverSdu
TijdschriftTijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA)
Datum27-07-2022
Aflevering4
RubriekKroniek
TitelKroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2021
CiteertitelTA 2022/36
SamenvattingHet is inmiddels een traditie dat jaarlijks in dit tijdschrift een kroniek van het staatssteunrecht over het voorafgaande jaar wordt gepubliceerd. En doorgaans vormt de jurisprudentie de basis voor de vermeldenswaardige ontwikkelingen. Voor 2021 geldt echter dat de vermeldenswaardige ontwikkelingen zich vooral hebben voorgedaan op het vlak van de wetgeving, c.q. de mededelingen van de Europese Commissie die in dat jaar zijn voorbereid en eind 2021 of begin 2022 in werking zijn getreden.
Auteur(s)P. Heijnsbroek , A.A. Geelhoed , J.F. van Nouhuys , A.D.L. Knook , E. Besselink
Artikel aanvragenVia Praktizijn